Cách Làm Nộm Dưa Chuột Và Giá Đỗ Như Quán

Cách làm nộm dưa chuột và giá đỗ – Món ăn ngon cho mùa hè

Mùa hè đến rồi, thời tiết nóng bức khiến bạn muốn tìm kiếm một món ăn nhẹ nhàng, mát mẻ và thơm ngon để giải nhiệt. Chính vì vậy, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nộm dưa chuột và giá đỗ – món ăn ngon cho mùa hè.

Nguyên liệu để làm nộm dưa chuột và giá đỗ

 • 1/2kg dưa chuột
 • 1/2kg giá đỗ
 • 2 củ hành tím
 • 1 củ hành trắng
 • 1 củ cà rốt
 • 1/2 củ cải trắng
 • 1/2 củ cải đỏ
 • 1/2 củ cải xanh
 • 1/2 củ cải thảo
 • 1/2 củ cà chua
 • 1/2 củ ớt chuông
 • 1/2 củ táo tàu
 • 1/2 củ cà pháo
 • 1/2 củ cà gai
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam
 • 1/2 củ cà rốt xanh
 • 1/2 củ cà rốt nâu
 • 1/2 củ cà rốt hồng
 • 1/2 củ cà rốt tím
 • 1/2 củ cà rốt vàng
 • 1/2 củ cà rốt trắng
 • 1/2 củ cà rốt đỏ
 • 1/2 củ cà rốt cam

  Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên xem chi tiết tại đây: Tấm Poly

Bài viết liên quan