Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc ruột Việt Nam

Liên hệ

Thương hiệu: NICELIGHT – EVERETS – VP
Chiều rộng của khổ: 1.22m x 30m – 1.52m
Chiều dài: độ dài bất kỳ, tối đa 30 mét
Độ dày: 1.2mm – 1.6mm – 2mm – 3mm – 4mm – 5mm – 6mm