Tấm Poly Đặc 8mm

Liên hệ

Chiều rộng khổ :1.22, 1.52, 1.82 ,2.1m

Chiều dài cắt theo yêu cầu

Chiều dài tối đa là 60m, đối với loại 8mm

Chiều dài tối đa là 6m đối với loại 10mm10mm