Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Malaysia

Liên hệ

Thương hiệu: Malaysia Suntuf, Queenlite
Chiều rộng của khổ: 1212mm , 1512mm, 1800mm, 2100mm
Chiều dài: độ dài bất kỳ, tối đa 30 mét Độ dày : 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm,…
Danh mục: Tấm lấy sáng thông minh đặc ruột,
Tấm lợp poly đặc Trọng lượng: 1.2kg/mm/m2